Внутрішньочерепні гематоми

Травматичні:

 

Виділяють епідуральні, субдуральні, внутрішньомозкові і внутрішньошлуночкові гематоми.

 

Як правило гематома утворюється за рахунок розриву артерій або вен як оболонок так і самого головного мозку, або внаслідок важкого забою головного мозку.

 

Основним методом діагностики гематом головного мозку, поряд з клінічним оглядом, є комп'ютерна томографія.

 

Епідуральні гематоми – це крововилив, що виникає між кістками склепіння черепа і твердою мозковою оболонкою.

 

До операції Після операції

 

Субдуральні гематоми – це скупчення крові між оболонкою і корою головного мозку.

 

До операції Після операції

 

Внутрішньомозкові гематоми – утворення кров'яного згустку у тканини головного мозку, що виникає внаслідок розриву внутрішньомозкових судин, важкого забою головного мозку з геморагічним просяканням.

 

До операції Після операції

 

Внутрішньошлуночкові гематоми – травматичний крововилив в порожнину шлуночків головного мозку.

 

Нетравматичні або інсульт-гематоми:

 

Епідуральні і субдуральні гематоми виникають досить рідко, основна відмінність від діагностики травматичних оболонкових гематом є необхідність у виконанні церебральної ангіографії перед операцією для виключення мальформацій судин головного мозку.

 

Внутрішньомозкові інсульт-гематоми – виникають внаслідок розриву внутрішньомозкових артерій, характеризуються утворенням згустків крові в тканини головного мозку. Залежно від локалізації виділяють таламічні, путаменальні, лобарні, змішані або тотальні гематоми. Також виділяють глибинні, субкортикальні і кортикальні гематоми.

 

Внутрішньошлуночкові гематоми – крововилив у порожнину шлуночків головного мозку.

 

Лечение

 

Показання для лікування гематом головного мозку відображені у клінічних протоколах.

 

Основним методом лікування всіх гематом є хірургічне лікування. При оболонкових і внутрішньомозкових гематомах ми застосовуємо відкрите видалення шляхом кістково-пластичної трепанації, в окремих випадках при значному набряку головного мозку і важкому стані пацієнта ми виконуємо декомпресійну трепанацію (на час до стабілізації стану пацієнта віддаляється частина кістки черепа).

 

Також, за певних показників (кортикальному / субкортикальному лобарному крововиливі та субкомпенсованому стані пацієнта) ми мікрохірургічним шляхом видаляємо гематому через розширений фрезевий отвір (до 2-2,5 см в діаметрі).

 

Ми пишаємося, що в нашому Центрі, в одному з перших в Україні і в світі, було розпочато застосування локального фібринолізу для видалення внутрішньочерепних травматичних крововиливів і інсульт-гематом. Цей метод можна застосовувати пацієнтам у субкомпенсованому стані. Раніше при стандартній операції проводився великий розріз (до 20см), випилювали кістку склепіння черепа на час операції, і таким чином час її проведення затягувався до декількох годин. Методика локального фібринолізу полягає в пункції гематоми і аспірації її доступної рідкої частини, після цього в порожнину гематоми вводять спеціальний препарат (фібринолітик) який переводить згустки крові з щільного в рідкий стан. За рахунок цього рідкі згустки виводяться з порожнини черепа за допомогою аспірації і дренування. Таким чином, через розріз до 3см, один маленький (до 1,5 см в діаметрі) отвір у черепі і як правило під місцевою анестезією (що дуже важливо для пацієнтів з важкою супутньою патологією) ми видаляємо великі внутрішньочерепні гематоми. На даний момент наш досвід лікування травматичних гематом є одним з найбільших в світі. Результати лікування даної категорії пацієнтів у нас чудові, про що ми неодноразово доповідали у провідних медичних журналах України, на Всесвітньому і Європейському з'їзді нейрохірургів. На дану методику нами отримано 3 раціоналізаторських пропозиції, 4 патенти, випущено 2 інформаційних листи.

 

Лікування внутрішньошлуночкових гематом полягає в дренуванні порожнини шлуночка для виведення кровянистого ліквору, а також введення в порожнину шлуночків фібринолітика для більш швидкого переведення згустку з щільного в рідкий стан.

 

У 2012 році нами випущені методичні рекомендації щодо лікування гострої черепно-мозкової травми на етапах до госпіталізації в спеціалізований нейрохірургічний стаціонар.