Інсультне відділення

Інсультне відділення № 22 працює з червня 2004 р. Відділення забезпечує цілодобову ургентну допомогу населенню Вінницької області, а також надає консультативну допомогу пацієнтам ВПНЛ та лікарень міста та області.

 

Робота відділення проходить у тісній співпраці з відділенням нейрохірургії, відділенням цереброваскулярної патології та відділенням реанімації. Госпіталізація хворих в першу добу від початку захворювання згідно показів та протипоказів. Згідно наказу Вінницького обласного Управління охорони здоров’я та курортів  № 604 від 3.07.2009р., в інсультне відділення можуть бути доставлені бригадою ШД та госпіталізовані мешканці м. Вінниці для проведення процедури тромболізису. Якщо результати обстеження пацієнта відповідно протоколу заперечують застосуванню процедури тромболізису, такий пацієнт залишається в інсультному відділенні  для проведення лікування гострої мозкової патології згідно локальних протоколів.

 

Після виконання СКТ та наявності відповідних показів пацієнтам з ішемічним інсультом проводився тромболізис (протягом 2010р. проведено 14 процедур, в 2011р.- 18 процедур, за 11 міс.2012р. – 16 процедур).

 

Протягом останніх років відділення являється базою передового досвіду для неврологів України. В 2010-2011 рр. інсультне відділення ВОПНЛ визнано та залишається  лідером в 2012р. по застосуванню сучасних методик лікування (проведення тромболітичної терапії) для пацієнтів з гострим  ішемічним інсультом. В 2012р. залишається лідером по кількості проведеної процедури тромболізису в Україні.

 

При вступі  в відділення пацієнт оглядається черговим лікарем – неврологом та обстежується згідно локального протоколу:

 

 1. виконується СКТ головного мозку;
 2. рентгенологічне обстеження – рентгенографія легень;
 3. рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях;
 4. клінічні та біохімічні обстеження;
 5. ЕКГ;
 6. Холтеровське моніторування АТ та ЕКГ;
 7. дуплексне сканування прецеребральних судин;
 8. при необхідності – МРТ обстеження головного мозку в тканинному та судинному режимах.

 

Пацієнти з геморагічним інсультом та патологією прецеребральних судин консультуються нейрохірургом, після чого спільно з керівником центру цереброваскулярної нейрохірургії Ольховим В.М. визначається оптимальна тактика подальшого ведення пацієнта – або продовження консервативного лікування або необхідність оперативного втручання.

 

Щоденну допомогу пацієнтам відділення надає мультидисциплінарна бригада. Велика увага приділяється цілодобовому нагляду за пацієнтом. Всі пацієнти, незалежно від стану при вступі, протягом перших діб знаходяться в палатах інтенсивної терапії, де проводиться цілодобове моніторування основних показників гемодинаміки та життєво важливих показників, здійснюється цілодобовий нагляд персоналом. Всі дії чергового персоналу передбачені розробленими у відділенні «Кроками», які регламентують перелік та об’єм дій чергового лікаря та середнього персоналу в умовах інсультного відділення. Така організація роботи інсультного блоку дозволяє швидко реагувати на зміни стану пацієнта та вчасно надавати необхідну допомогу.

Цілодобовий нагляд та рання активізація пацієнтів допомагає запобігти ускладненням перебігу інсульту – тромбоемболії легеневої артерії, інфаркту міокарду, застійним явищами в легенях – дозволяє зменшити ступінь неврологічного дефіциту.

 

При стабілізації стану та позитивній динаміці неврологічного статусу пацієнт для подальшого лікування та реабілітації переводиться в відділення цереброваскулярної патології або в неврологічне відділення за місцем проживання під наглядом дільничного \ сімейного лікаря.

 

При виписці з відділення пацієнт отримує:

 

 1. витяг з історії хвороби  - вичерпну інформацію про стан свого здоров’я,
 2. результати обстежень та рекомендації щодо вторинної профілактики інсульту згідно сучасних поглядів на проблему інсульту,
 3. інструкцію по догляду за пацієнтом з грубим неврологічним дефіцитом в домашніх умовах,
 4. рекомендації щодо контролю артеріального тиску  та гіпохолестеринової дієти,
 5. листівку «Як запобігти інсульту»,
 6. перелік необхідних медикаментів для вторинної профілактики гострих порушень мозкового кровообігу з чітким наданням дози та терміну застосування ліків.

 

У відділенні запроваджено роботу палат TIA-clinic, де надається допомога пацієнтам, які перенесла транзиторну ішемічну атаку. Після обстеження згідно сучасного локального протоколу виставляється відповідний діагноз, пацієнт отримує чіткі лікувальні та профілактичні рекомендації щодо попередження великої мозкової катастрофи.

   

Значна увага приділяється проведенню освітньої роботи серед населення проводяться тематичні передачі на обласному телебаченні, друкуються статті в обласних та міських газетах з питань надання допомоги пацієнтам з інсультом в Вінницькій області, постійно проводиться просвітницька робота з пацієнтами та з їх родичами на тему «Життя після інсульту». Протягом року запроваджена щоденна відеоінформація у відділенні на тему профілактики порушення мозкового кровообігу та пропагування здорового способу життя.

 

Лікаря відділення постійно працюють над своїм професійним рівнем, беруть участь в якості доповідачів та слухачів в обласних, республіканських та міжнародних конференціях з питань цереброваскулярної патології, мають друковані роботи з питань надання допомоги пацієнтам в гострому періоді інсульту  в медичних виданнях України – журналі «Практична ангіологія», газеті «Здоров’я України», надсилають тезиси для друку в матеріалах міжнародних конференціях.

 

Протягом останніх років інсультне відділення визнано базою передового досвіду, та його відвідують лікарі-неврологи різних областей України.

 

Завдяки тісній співпраці с кафедрою нервових хвороб Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на чолі з професором Московко С.П., процес лікування пацієнтів з ГПМК в інсультному відділенні є динамічним та творчим, до якого постійно залучаються новітні методики та рекомендації.

 

Витрати часу на етапах проведення процедури тромболізісу в умовах інсультного відділення ВОПНЛ ім.акад. О.І. Ющенка

Оцінка результату проведеної процедури тромболізісу в умовах інсультного відділення ВОПНЛ ім.акад. О.І. Ющенка